Privacy Statement

Privacyverklaring The Townhouse

Dit is het privacy statement van The Townhouse, gevestigd aan Dorpstraat 114, 5595 CK te Leende. U kunt ons telefonisch bereiken op T: +31 6 34 16 72 64 en u kunt ons mailen via E: info@thetownhouse.nl.

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier, of door opdrachten bij ons te plaatsen of opdrachten voor ons uit te voeren. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze relaties en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV). The Townhouse is verantwoordelijk in de zin van de AGV ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, in overeenstemming met de AGV. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens worden verwerkt en voor welk doeleinde. We geven tevens aan wat u kunt doen om inzage te krijgen in ons persoonsgegevensverwerkingsproces en hoe u bezwaar kunt maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of hoe u eerder gegeven toestemming voor het gebruik van uw gegevens kunt intrekken.

Hoe verkrijgen we uw persoonsgegevens?

Bekijk ons persoonsgegevensverwerkingsproces op groot formaat >>

Welke persoonsgegevens registreren wij?

Ten behoeve van marketing- en sales doeleinden registreren wij, mits u daar toestemming voor geeft, slecht de onderstaande gegevens:

  • Uw naam
  • Geslacht
  • Uw zakelijke emailadres
  • Uw bedrijfsnaam
  • Uw zakelijke telefoonnummer
  • Uw functie

Ten behoeve van arbeidsmarkt doeleinden registreren wij aanvullend, mits u daar toestemming voor geeft, de onderstaande gegevens:

  • Uw Linkedin profielpagina

Mocht u klant of leverancier zijn of worden van The Townhouse, dan registreren wij aanvullend slechts bedrijfsgegevens, geen persoonsgegevens.

Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden door ons slechts op 1 plek geregistreerd met behulp van een softwareprogramma

Hoe worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op 1 plek in een beveiligd en afgeschermd domein. Alleen medewerkers van The Townhouse kunnen de gegevens raadplegen en bewerken, nadat zij zijn ingelogd via het eigen netwerk. Uw gegevens zijn dus goed beschermt. Mocht er onverhoopt toch sprake zijn van een ‘data lek’, dan zullen we u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

De gegevens worden in principe slechts bewaard voor zolang de bewerking ervan nodig is. Echter, na maximaal 5 jaar worden de gegevens verwijderd, danwel krijgt u de vraag of wij de gegevens voor nog maximaal een periode van 5 jaar mogen bewaren.

Verwijderen van persoonsgegevens en/of inzage

Mocht u niet, of niet langer willen dat The Townhouse uw persoonsgegevens registreert, stuur u dan een email naar info@thetownhouse.nl, of belt u met 06-34 16 72 64. Wij zullen de gegevens dan direct verwijderen en zullen u hiervan een bevestiging sturen.

U heeft (op basis van artikel 35 (lid 1lid 2lid 3lid 4) van de Wet bescherming persoonsgegevens) recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dat houdt in dat u The Townhouse mag vragen of zij persoonsgegevens van u heeft vastgelegd en zo ja, welke. U hoeft geen reden te geven voor een inzageverzoek. Het recht op inzage betreft alleen inzage in iemands eigen gegevens. U heeft dus geen recht op informatie over anderen. Persoonlijke werkaantekeningen als geheugensteuntje vallen in principe niet onder het inzagerecht, tenzij deze aantekeningen aan het dossier van een persoon of bedrijf zijn toegevoegd. Indien u inzage wilt in uw persoonsgegevens, gelieve dan een email te sturen naar info@thetownhouse.nl, of te bellen met 06-34 16 72 64.

Worden uw persoonsgegevens gedeeld en zo ja, met wie?

De door The Townhouse geregistreerde persoonsgegevens worden niet met anderen gedeeld.

Klachten, vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit privacy statement

Heeft u een klacht ten aanzien van hoe The Townhouse omgaat met uw persoonsgegevens, of heef u na lezing van dit privacy statement vragen op opmerkingen, richt u zich dan tot het bovengenoemde mail of telefoonnummer.